en- Onko ulkoverhouksen uusiminen edessä.

28/03/2024
  • Ulkoverhouksen uusiminen kannattaa. Oikein toteutettuna sekä huollettuna se on pitkäikäinen ja suomalaiseen maisemaan sopiva vaihtoehto. 
  • Aikaa myöden voi kuitenkin tulla tarve uusia ulkoverhous, talon ilmeen muuttamisen, lisäeristämistarpeen tai ulkoverhouksen huonokuntoisuuden vuoksi.
  •  Verhouslautojen paksuudet vaihtelevat välillä 23...28 mm. Tätä ohuempia verhouslautoja ei suositella käytettäväksi pientalon ulkoverhouksiin. 
  • Alle 23 mm:n vahvuista lautaa ei ole suositeltavaa käyttää kuin toisarvoisissa kohteissa. Paksumpiakin vaihtoehtoja on saatavilla, mutta tällöin alkavat materiaalikustannukset nousta.
  •  Paksumpi verhouslauta kestää aina paremmin säiden vaihteluja.
  •   Käytämme aina teollisesti pohjamaalattua ulkoverhouslautaa, jolloin verhouslautojen pinta on suojassa sateelta ja auringon UV-säteilyltä remontin alusta asti.

Ulkoverhousremontin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat ulkoverhous laudan paksuus toteutettavan ulkoverhouksen suunta ja monimuotoisuus sekä toteutettavan remontin laajuus. Maalattavien ulkoverhouslautojen materiaalina suositaan hienosahattua ulkoverhouslautaa, jossa on hyvä maalin tartuntapinta joka on tasaisen siisti. Hienosahattu lauta ei myöskää ime liikaa maalia. 

Osa ulkoverhouslaudoista soveltuu vaakaverhoukseen ja osa pystyverhoukseen. Verhouslaudan suunta voi myös vaihtua. Tällöin hyvä vaihtoehto on esimerkiksi UTV-profiili, joka soveltuu sekä vaaka että pystyverhouksin.


                          Uuten julkisivuverhoukseen tehdään toimiva taustatuuletus:

Tuuletusrako on tärkeä muistaa. Verhouslaudan takana tulisi olla vähintään 22 mm yhtenäinen vapaa tuulettuva tila. Vaakaan toteutettavalle ulkoverhoukselle riittää runkotolppiin kiinnitettävät pystylaudat. Pystyverhous edellyttää edellisen päälle vielä vaakalautoja. 

Kun julkisivulta vaaditaan myös kestävyyttä ja huoltovapautta on pitkän käyttöiän takaamiseksi erityistä huomiota kiinnittää oikeanlaiseen tuuletukseen.

Ulkoseinässä olevan tuuletusraon tarkoitus on siis poistaa julkisivun sisäpuolelle joko sisältä tai ulkoa tullut kosteus ja vesi rakennetta vaurioittamatta.
Julkisivun rakenne saa aina hieman kosteutta lämpötilan vaihtelujen aiheuttaman tiivistymisen vuoksi. Kosteutta tulee roiskevedestä ja viistosuuntaisista sateista. Huonolla tuuletuksella voi pahimmillaan saada aikaiseksi rakenteen, joka vauriottaa ulkoseinää ja puuverhousta. 

Valaistus ja pistorasiat

  Ulkoseinän valaistukset ja lisäpistorasiat on mahdollista saada vaikka niitä ei ole aikaisemmin talossa ollut. Ennen uuden verhouksen asentamista niiden paikat pitää selvittää. Sähkö asiantuntija selvittää aina yksityiskohtaisesti talon lisävalaistuksen mahdollisuudet. 

Pyydä ilmaiselle arviointi-ja suunnittelukäynnille.